Integritetspolicy

I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Millesons lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Millesons har även rätt att dokumentera all kommunikation som Millesons har med Kunden via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Millesons.

Millesons kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.