Idéskiss

En idéskiss ger Dig ett underlag för trädgårdens/innegårdens form och struktur. Efter en timmes konsultation där vi går igenom Dina önskemål och behov sammanställs idéer och förslag på en skalenlig skiss. I denna skiss ingår ett övergripande förslag på trädgårdens/innegårdens golv, väggar och tak. Det kan gälla t ex placering av träd, gångar, planteringar, odling sittplatser, växthus samt gångar.
Skissen skickas via email och/eller post.
Pris: från 6 000:-

© 2019 Millesons Handelsträdgård